ארכיאולוגיה תורנית

הכנס הראשון של ארכיאולוגיה תורנית שנערך בירושלים, מלמד על המשך השינויים בחברה החרדית בארץ ישראל. לארכיאולוגיה אומנם שימושים תורניים של ממש, למשל בדמות משקולת הליטרה שנמצאה לאחרונה, ושככל הנראה מאפשרת להכריע ב"מחלוקת בת מאות שנים בין הפרשנים על מידת ה'ליטרה' התלמודית: משקלה הוא 354 גרם, ממש כפי שסבר רש"י במאה ה-11 ובניגוד לסברות הרמב"ם והגאונים". אבל חשוב אף יותר הוא המשך התהליך בו נאמני תורת-ישראל הולכים ויוצאים מן הגטו בו כלאו עצמם, פותחים את עולמם למדע המודרני ביותר, תוך שהם מקבלים שאפשר ליישב בין אמונה למדע.

תגובות