בעולמם של האנטי-חיסוניים, אין חדש תחת השמש

אדם משוטט לו באינטרנט ולמד שעוד בלוג שמקדם אג'נדה אנטי חיסונית עדכן משהו לגבי "שערוריה". אבל אם הולכים לקרוא את המקור   ואז לבדוק אותו -

מגלים ש....
"Doesn’t matter, really. What does matter is that the information it contained is not new in 2014. It wasn’t new even in 2005. What matters is that in 1999, last century, it was preliminary, an opening analysis from a study that continued on through two phases and subsequently found no evidence linking thimerosal and autism. What matters is that in the ensuing 15 years after those preliminary data were submitted for a conference presentation, in the second decade of this century, the accumulation of evidence worldwide showing no link has been compelling. Indeed, it is was so substantial by 2002 that the American Academy of Pediatrics retired that year a recommendation that thimerosal be removed from vaccines, a recommendation made in 1999 in spite of no evidence of harm."

(או בערבית - "זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שהמידע המוכל איננו חדש ב-2014. הוא לא היה אפילו חדש ב-2005. מה שמשנה זה שב-1999, במאה הקודמת, זה היה ניתוח מקדמי בשלב הפתיחה, ממחקר שהמשיך לעוד שני שלבים ובסיומם לא נמצאה הוכחה המקשרת בין תימרוסל ואוטיזם. מה שמשנה זה שב-15 השנה שלאחר שהמידע המוקדם הזה הוצג בכנס, בעשור השני של המאה הזו, ההצטברות של הוכחות מרחבי העולם אשר מראות על העדר כל קשר היא משכנעת. אכן, היא היתה כה משמעותית כבר ב-2002 עד שהאגודה האמריקאית של רופאי ילדים הסירה את המלצתה שתימרוסל לא יהיה מרכיב בחיסונים, המלצה שניתנה ב-1999 למרות שלא היתה אז כל הוכחה לנזק." )

אבל עבור כל מי שמאמין באידיאלוגיה האנטי-חיסונית, כל מקרה כמו זה של האנה פולינג (שבו המוסכמה היא שהחיסונים שניתנו להאנה החריפו מצב נדיר ממנו סבלה) ישמש כדגל במלחמה. הם ידעו את האמת מראש והם ידבקו בה גם נוכח כל עובדה סותרת. עבורם אין כל חדש תחת השמש.
לקריאה נוספת תגובות