שש קטגוריות אפשריות לתפקידם של הורים מול בית הספר

מה תפקידם של הורים בביה"ס ? הודות לבת-זוגי נחשפתי למאמר מעניין ומעורר מחשבה: "יחסי הורים בית ספר  - נקודת מבט ביקורתית". המאמר מציע מודל, על פיו יחסי הורים ומערכת חינוכית (גן/ביה"ס) ניתנים לאפיון על פי אחת מששת הקטגוריות הבאות: 

  • הורים כצופים - מביטים פאסיבית בביה"ס 
  • ההורים כמשאב - ביה"ס מפעיל את ההורים ונעזר בהם במסגרת פעילויותיו 
  • ההורים כאוכלוסיית יעד חינוכית - ביה"ס מנסה להעביר להם ידע במסגרת תפקידם כהורים
  • ההורים כוועד - ההורים זוכים להשפיע על תחומים מוסכמים באמצעות וועד 
  • ההורים כשותפים לדיאלוג - יכולים להיות מעורבים ולהשפיע, להביע את דעתם ולפעול למען שינוי ביחד עם אנשי החינוך המקצועיים 
  • ההורים כיריב - שינוי באמצעות מאבק בביה"ס 
כמובן שכמו עם כל מודל, המציאות מורכבת מעירוב כזה או אחר של הקטגוריות. וכמו עם כל מודל מועיל, המחשבה שהוא מעורר מאפשרת התבוננות מחודשת על המציאות ואם רוצים בכך - גם מועילה בכך שהיא עשויה לספק תשתית דיאלוגית בנסיון לשנותה.

ועוד כמובן אחד - המבט הזה של אנשי-מקצוע ו"לקוחות" הוא רלוונטי לכל סוג של שירות ציבורי. נכון, בחינוך יש משולש מיוחד יחסית של הורים-מורים-ילדים שמייצר מורכבות ייחודית, אבל עדיין - אין שירות ציבורי שניתוח מהסוג הזה על בסיס שש הקטגוריות האלה לא יוכל להועיל בבחינת תפקיד האזרחים אל מול המערכת.

תגובות