על Last of the wild.... דוגמא למפגש מוזיקלי מקצוות-הגלובוס

לפעמים נתקע לך לחן בראש.... ואתה מקשיב לו וגם משתף אחרים (שנתפשים או לא)ואחרי זה אתה מגלה שלא רק לך הוא נתקע....
שיש אחרים שהתלהבו ממנו מספיק כדי לבצע אותו מחדש בדרכם שלהם...


נדמה לי שגם מתנגדי הגלובליזציה הכי גדולים לא יוכלו להכחיש את ההשפעות החיוביות
של מפגשים מוזיקליים מקצוות-הגלובוס... 

תגובות