ובנימה אישית: על ירידתה של הפינה "עלה במרשתת"

כתיבת-תוכן באינטרנט, בפורמט של בלוג או בפורמט אחרים, היא עניין מאתגר, משעשע, מגוון, ומספק אך כמו כל דבר טוב בחיים, כדי לבצעו כמות שצריך, יש להקצות לכך זמן ומשאבים.

אחרי רצף של 12 לקטי "עלה במרשתת" -


ולמרות הפופולריות היחסית של הפורמט הזה (שהתבטאה פחות בתגובות ויותר בהתכתבויות סוערות פרי יוזמתם של קוראות וקוראים נסערים), מגבלות-זמן יחייבו אותי בתקופה הקרובה לעסוק פחות בסוג האיסוף הזה, ולהסתפק במקום זאת, בסגנון הכתיבה הבלוגרי הקלאסי, של עיסוק מעת לעת על סוגיות מעניינות, יותר או פחות.

תגובות